Sản phẩm mới

Bấm kim số 10

Bấm kim số 3

Bấm kim đại series 23

Cặp đựng hồ sơ

Bút xóa nước

Dao rọc giấy cỡ nhỏ

Kẹp bướm các loại

Kéo học sinh

Dập 01 lỗ

Bút dạ quang

Túi đựng hồ sơ

Dập 02 lỗ cỡ nhỏ

Dập 02 lỗ cỡ trung

Dao rọc giấy cỡ lớn

Kẹp accord các loại

Kéo văn phòng

File - bìa các loại

Dập 02 lỗ cỡ lớn

Kẹp giấy

Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Lưỡi dao rọc giấy

Bút chì gỗ - Chì màu - Sáp màu - Màu nước

Thẻ đeo bảng tên

Hồ dán

Nhóm gôm (tẩy)

Nhóm cọ vẽ

Nhóm compass - chuốt chì - thước kẻ

Hộp cắm bút - Hộp đựng namecard

Súng bắn giá

Giấy ghi chú (Memo paper)

Hộp đựng bút học sinh