SẢN PHẨM PENTEL (Japan)

Bút gel nắp đậy BL57
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút gel nắp đậy BL57

Bút bi mực nước đầu 1.0mm BL60
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi mực nước đầu 1.0mm BL60

Bút bi mực nước đầu  0.7mm BL77
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi mực nước đầu 0.7mm BL77

Bút gel nắp đậy 0.7 BL417
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút gel nắp đậy 0.7 BL417

Bút bi mực nước đầu 0.5mm BLN55
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi mực nước đầu 0.5mm BLN55

Bút bi mực nước đầu bấm 0.5mm BLN105
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi mực nước đầu bấm 0.5mm BLN105

Bút bi mực nước nấp đậy BLN115A
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi mực nước nấp đậy BLN115A

Bút bi mực nước đầu 0.5mm BLN115W
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi mực nước đầu 0.5mm BLN115W

Bút bi mực nước cao cấp 0.7mm K611
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi mực nước cao cấp 0.7mm K611

Bút bi mực nước cao cấp thân kim loại K600-K611
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi mực nước cao cấp thân kim loại K600-K611

Ruột bút gel LR7
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Ruột bút gel LR7

Bút bi mực nước cao cấp B811 - K611
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi mực nước cao cấp B811 - K611

Bút bi BK417 - 0.7mm
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi BK417 - 0.7mm

Bút mực nước Kawaii
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút mực nước Kawaii

Bút mực nước BLP75/BLP77
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút mực nước BLP75/BLP77

Bút gel cao cấp thân kim loai B830A/K630A
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút gel cao cấp thân kim loai B830A/K630A

Bút chì bấm thân nhựa trong A105
Bút chì bấm - Ruột bút chì Pentel

Bút chì bấm thân nhựa trong A105

Bút tẩy thân tròn
Nhóm Gôm (Tẩy) Pentel

Bút tẩy thân tròn

Gôm Pentel các loại
Nhóm Gôm (Tẩy) Pentel

Gôm Pentel các loại

Gôm tẩy ZEH 05 CME - Pentel
Nhóm Gôm (Tẩy) Pentel

Gôm tẩy ZEH 05 CME - Pentel

Sáp màu vẽ trên vải PTS7/PTS15
Màu nước - Sáp màu Pentel - Chì màu

Sáp màu vẽ trên vải PTS7/PTS15

Cọ vẽ màu nước cao cấp - XGFL
Màu nước - Sáp màu Pentel - Chì màu

Cọ vẽ màu nước cao cấp - XGFL

Bút cọ vẽ màu cao cấp SES15C
Màu nước - Sáp màu Pentel - Chì màu

Bút cọ vẽ màu cao cấp SES15C

Bút chì gỗ 12 màu/24 màu
Màu nước - Sáp màu Pentel - Chì màu

Bút chì gỗ 12 màu/24 màu

Bút chì gỗ màu nước cao cấp 12 - 24 màu
Màu nước - Sáp màu Pentel - Chì màu

Bút chì gỗ màu nước cao cấp 12 - 24 màu

Bút dạ bảng MW50M
Bút dạ bảng (bút lông bảng)

Bút dạ bảng MW50M

Bút dạ bảng MaxiFlo MWL5M
Bút dạ bảng (bút lông bảng)

Bút dạ bảng MaxiFlo MWL5M

Bút sơn (Paint Marker)
Bút dạ dầu (bút lông dầu)

Bút sơn (Paint Marker)

Bút lông dầu 2 đầu N75W
Bút dạ dầu (bút lông dầu)

Bút lông dầu 2 đầu N75W

Bút dạ quang 2 đầu SLW8
Bút nhớ dòng (bút Highlighter)

Bút dạ quang 2 đầu SLW8

Bút nhớ dòng SL60
Bút nhớ dòng (bút Highlighter)

Bút nhớ dòng SL60

Bút dã bảng đầu bấm SXS15
Bút nhớ dòng (bút Highlighter)

Bút dã bảng đầu bấm SXS15

Ruột bút chì bấm C273 - 0.5mm
Ruột bút chì bấm

Ruột bút chì bấm C273 - 0.5mm

Ruột bút chì bấm C279 - 0.9mm
Ruột bút chì bấm

Ruột bút chì bấm C279 - 0.9mm

Sản phẩm mới
Thiết bị để bàn
File - Bìa hồ sơ các loại
Học cụ - Bút văn phòng