Sản phẩm

Sản phẩm

SẢN PHẨM STACOM

Sản phẩm văn phòng phẩm thương hiệu STACOM bao gồm các nhóm sản phẩm chính như nhóm thiết bị để bàn (máy bấm kim, bấm lỗ, kim, kẹp hồ sơ,..); nhóm bút văn phòng và nhóm file bìa, cặp hồ sơ; nhóm dụng cụ tập như bút chì màu, bút chi, chuốt chì, compass, balo, cặp học sinh,.. Tất cả các nhóm sản phẩm trên không nhằm ngoài mục đích phục vụ nhu cầu sử dụng của các nhóm đối tượng khách hàng văn phòng, gia đình và học sinh.

18b14d95bb264b781237

Sản phẩm mới

File - Bìa hồ sơ

Học cụ

Gôm tẩy

bút màu - màu nước

bút bi

Bút chì

Bút dạ

Thước kẻ

Compass

Hồ dán - keo dán

Thiết bị để bàn

z2312867115583_ed3ad7f3d6e1175b4851d4b1ecbd2b6b

Máy tính cầm tay

Túi xách

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN Ấn vào để xem sản phẩm theo thương hiệu