Bấm kim các loại Kangaro

Bấm ghim INOX số 10 -  N0-10
Bấm kim các loại Kangaro

Bấm ghim INOX số 10 - N0-10

Bấm ghim số 10 - HS-10H
Bấm kim các loại Kangaro

Bấm ghim số 10 - HS-10H

Bấm ghim số 10- VERTIKA_10
Bấm kim các loại Kangaro

Bấm ghim số 10- VERTIKA_10

Bấm ghim số 3- DS-45NR
Bấm kim các loại Kangaro

Bấm ghim số 3- DS-45NR

Bấm ghim số 3- HS-45P
Bấm kim các loại Kangaro

Bấm ghim số 3- HS-45P

Bấm ghim đại 100 tờ- HD-23S13
Bấm kim các loại Kangaro

Bấm ghim đại 100 tờ- HD-23S13

Bấm ghim đại 140 tờ- HD-23S17
Bấm kim các loại Kangaro

Bấm ghim đại 140 tờ- HD-23S17

Bấm ghim số 3 thân dài- DS-435L
Bấm kim các loại Kangaro

Bấm ghim số 3 thân dài- DS-435L

Bấm ghim số 10 mini- MINI10
Bấm kim các loại Kangaro

Bấm ghim số 10 mini- MINI10

Bấm ghim INOX 10- QL10
Bấm kim các loại Kangaro

Bấm ghim INOX 10- QL10

Bấm ghim tay cầm số 10- HP15
Bấm kim các loại Kangaro

Bấm ghim tay cầm số 10- HP15

Bấm ghim tay cầm số 3- HP45
Bấm kim các loại Kangaro

Bấm ghim tay cầm số 3- HP45

Bấm ghim số 10 - HS-10S
Bấm kim các loại Kangaro

Bấm ghim số 10 - HS-10S

Bấm ghim thân nhựa số 10 - HSJ10
Bấm kim các loại Kangaro

Bấm ghim thân nhựa số 10 - HSJ10

Bấm ghim số 3 mini- MINI45
Bấm kim các loại Kangaro

Bấm ghim số 3 mini- MINI45

Bấm ghim đại 140 tờ- HD-23L17
Bấm kim các loại Kangaro

Bấm ghim đại 140 tờ- HD-23L17

Bấm ghim cực đại 210 tờ- HD-23L24
Bấm kim các loại Kangaro

Bấm ghim cực đại 210 tờ- HD-23L24

Bấm ghim đại 210 tờ (New)- DS-23S24FL
Bấm kim các loại Kangaro

Bấm ghim đại 210 tờ (New)- DS-23S24FL

Bấm ghim nhựa mini số 10 - ARIS10
Bấm kim các loại Kangaro

Bấm ghim nhựa mini số 10 - ARIS10

Sản phẩm mới
Thiết bị để bàn
File - Bìa hồ sơ các loại
Học cụ - Balo - Túi xách - Bút văn phòng