Kẹp bướm đen - Kẹp bướm màu - Kẹp accord - Kẹp giấy

Kẹp bướm đen C451 (51 mm)
Kẹp bướm các loại

Kẹp bướm đen C451 (51 mm)

Kẹp bướm đen C415 (15 mm)
Kẹp bướm các loại

Kẹp bướm đen C415 (15 mm)

Kẹp bướm đen C419 (19 mm)
Kẹp bướm các loại

Kẹp bướm đen C419 (19 mm)

Kẹp bướm đen C425 (25 mm)
Kẹp bướm các loại

Kẹp bướm đen C425 (25 mm)

Kẹp bướm đen C432 (32 mm)
Kẹp bướm các loại

Kẹp bướm đen C432 (32 mm)

Kẹp bướm đen C441 (41 mm)
Kẹp bướm các loại

Kẹp bướm đen C441 (41 mm)

Kẹp bướm màu  C_415C (15 mm)
Kẹp bướm các loại

Kẹp bướm màu C_415C (15 mm)

Kẹp bướm màu C_419C (19 mm)
Kẹp bướm các loại

Kẹp bướm màu C_419C (19 mm)

Kẹp bướm màu C_425C (25 mm)
Kẹp bướm các loại

Kẹp bướm màu C_425C (25 mm)

Kẹp bướm màu C_432C (32 mm)
Kẹp bướm các loại

Kẹp bướm màu C_432C (32 mm)

Kẹp bướm màu C_441C (41 mm)
Kẹp bướm các loại

Kẹp bướm màu C_441C (41 mm)

Kẹp bướm màu  C_451C (51 mm)
Kẹp bướm các loại

Kẹp bướm màu C_451C (51 mm)

Kẹp accord nhựa - C501
Kẹp accord các loại

Kẹp accord nhựa - C501

Sản phẩm mới
Thiết bị để bàn
File - Bìa hồ sơ các loại
Học cụ - Balo - Túi xách - Bút văn phòng