SẢN PHẨM PENTEL (Japan)

Bút gel nắp đậy BL57
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút gel nắp đậy BL57

Bút bi mực nước đầu  0.7mm BL77
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi mực nước đầu 0.7mm BL77

Bút gel nắp đậy 0.7 BL417
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút gel nắp đậy 0.7 BL417

Bút bi mực nước đầu 0.5mm BLN55
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi mực nước đầu 0.5mm BLN55

Bút bi mực nước đầu bấm 0.5mm BLN105
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi mực nước đầu bấm 0.5mm BLN105

Bút bi mực nước nắp đậy BLN115A
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi mực nước nắp đậy BLN115A

Bút bi mực nước đầu 0.5mm BLN115W
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi mực nước đầu 0.5mm BLN115W

Bút bi mực nước cao cấp 0.7mm K611
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi mực nước cao cấp 0.7mm K611

Bút bi mực nước cao cấp thân kim loại K600
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi mực nước cao cấp thân kim loại K600

Ruột bút gel LR7
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Ruột bút gel LR7

Bút bi mực nước cao cấp B811
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi mực nước cao cấp B811

Bút gel cao cấp thân kim loai K630A
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút gel cao cấp thân kim loai K630A

Bút mực nước BLP77
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút mực nước BLP77

Bút bi kim loại nắp vặn cao cấp ENERGEL- BL2007
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi kim loại nắp vặn cao cấp ENERGEL- BL2007

ENERGEL-bút bi Gel 0.5mm- BLN415
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

ENERGEL-bút bi Gel 0.5mm- BLN415

ENERGEL KAWAII -bút bi Gel 0.5mm - BLN75
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

ENERGEL KAWAII -bút bi Gel 0.5mm - BLN75

ENERGEL-bút bi Gel 0.7mm - BL107
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

ENERGEL-bút bi Gel 0.7mm - BL107

Bút bi gel nước ký nét to - BL110
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi gel nước ký nét to - BL110

Bút mực nước 0.8 mm - K108
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút mực nước 0.8 mm - K108

Bút bi mực nước đầu bấm 0.7mm - BL77PW
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi mực nước đầu bấm 0.7mm - BL77PW

Bút bi mực nước nắp đậy 0.38mm- RP1038
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi mực nước nắp đậy 0.38mm- RP1038

Ruột bút Gel 0.5mm- LRN5
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Ruột bút Gel 0.5mm- LRN5

Bút mực nước Kawaii- BLN75KW
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút mực nước Kawaii- BLN75KW

Bút bi mực nước đầu 1.0mm BL60
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi mực nước đầu 1.0mm BL60

Bút mực nước BLP75
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút mực nước BLP75

Bút gel cao cấp thân kim loai B830A
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút gel cao cấp thân kim loai B830A

Bút bi BK417 - 0.7mm
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi BK417 - 0.7mm

Bút bi nắp đậy- BK427
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi nắp đậy- BK427

Bút bi nắp đậy 0.7 - BX427
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi nắp đậy 0.7 - BX427

Bút bi bấm- BK250
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi bấm- BK250

Bút bi bấm 0.7  - BX477
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi bấm 0.7 - BX477

Bút bi bấm 0.7  - Mực xanh, vỏ nhiều màu (BX477-C)
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi bấm 0.7 - Mực xanh, vỏ nhiều màu (BX477-C)

Bút bi nắp đậy 0.7mm - BX487
Bút bi - Bút Gel - Bút mực nước

Bút bi nắp đậy 0.7mm - BX487

Gôm đẩy thân dẹp- ZE80
Nhóm Gôm (Tẩy)

Gôm đẩy thân dẹp- ZE80

Gôm thanh ZET
Nhóm Gôm (Tẩy)

Gôm thanh ZET

Gôm thanh ZETH07
Nhóm Gôm (Tẩy)

Gôm thanh ZETH07

Bút tẩy thân tròn- ZE11T
Nhóm Gôm (Tẩy)

Bút tẩy thân tròn- ZE11T

Gôm cỡ trung - ZEH05PTP
Nhóm Gôm (Tẩy)

Gôm cỡ trung - ZEH05PTP

Gôm mềm ZES05
Nhóm Gôm (Tẩy)

Gôm mềm ZES05

Gôm siêu mềm ZES08
Nhóm Gôm (Tẩy)

Gôm siêu mềm ZES08

Gôm siêu mềm ZEL05
Nhóm Gôm (Tẩy)

Gôm siêu mềm ZEL05

Gôm siêu mềm ZEL08
Nhóm Gôm (Tẩy)

Gôm siêu mềm ZEL08

Cọ vẽ màu nước cao cấp - XGFL
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Cọ vẽ màu nước cao cấp - XGFL

Bút cọ vẽ màu cao cấp SES15C
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Bút cọ vẽ màu cao cấp SES15C

Màu Acrylic tuýp - WA2
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Màu Acrylic tuýp - WA2

Bút vẽ màu nước Pentel AQUASH- FRH
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Bút vẽ màu nước Pentel AQUASH- FRH

Lọ màu poster đơn WPU-T
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Lọ màu poster đơn WPU-T

Phấn dầu 12 màu- PHN12
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Phấn dầu 12 màu- PHN12

Phấn dầu 16 màu- PHN16
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Phấn dầu 16 màu- PHN16

Phấn dầu 25 màu- PHN25
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Phấn dầu 25 màu- PHN25

Phấn dầu 36 màu- PHN36
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Phấn dầu 36 màu- PHN36

Phấn dầu 50 màu- PHN50
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Phấn dầu 50 màu- PHN50

Bút chì gỗ 12 màu- CB8-12U
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Bút chì gỗ 12 màu- CB8-12U

Bút chì gỗ 24 màu- CB8-24U
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Bút chì gỗ 24 màu- CB8-24U

Bút chì gỗ 36 màu- CB8-36U
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Bút chì gỗ 36 màu- CB8-36U

Bút chì gỗ màu nước cao cấp 12 màu- CB9-12U
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Bút chì gỗ màu nước cao cấp 12 màu- CB9-12U

Bút chì gỗ màu nước cao cấp 24 màu- CB9-24U
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Bút chì gỗ màu nước cao cấp 24 màu- CB9-24U

Bút chì gỗ màu nước cao cấp 36 màu- CB9-36U
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Bút chì gỗ màu nước cao cấp 36 màu- CB9-36U

Màu vẽ lọ 06 màu Poster- WPU2-T06
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Màu vẽ lọ 06 màu Poster- WPU2-T06

Màu vẽ lọ 12 màu Poster- WPU2-T12
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Màu vẽ lọ 12 màu Poster- WPU2-T12

Bộ màu vẽ lọ 12 màu Poster ( lọ 12ml, hộp nhựa)- POC-12E
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Bộ màu vẽ lọ 12 màu Poster ( lọ 12ml, hộp nhựa)- POC-12E

Màu túyp - 12 màu- WFRS-12
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Màu túyp - 12 màu- WFRS-12

Màu túyp - 15 màu- WFRS-15
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Màu túyp - 15 màu- WFRS-15

Màu túyp - 18 màu- WFRS-18
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Màu túyp - 18 màu- WFRS-18

Màu túyp - 24 màu- WFRS-24
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Màu túyp - 24 màu- WFRS-24

Cọ vẽ màu nước đầu dẹp- ZBS2
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Cọ vẽ màu nước đầu dẹp- ZBS2

Cọ vẽ màu nước đầu tròn- ZBS1
Màu nước - Sáp màu - Chì màu - Cọ vẽ

Cọ vẽ màu nước đầu tròn- ZBS1

Bút dạ bảng - MWL5SBF
Bút dạ bảng (bút lông bảng)

Bút dạ bảng - MWL5SBF

Bút dạ bảng MaxiFlo MWL5M
Bút dạ bảng (bút lông bảng)

Bút dạ bảng MaxiFlo MWL5M

Bút dạ bảng MW50M
Bút dạ bảng (bút lông bảng)

Bút dạ bảng MW50M

Bút lông bảng 1 đầu MW85
Bút dạ bảng (bút lông bảng)

Bút lông bảng 1 đầu MW85

Bút lông dầu nắp gài đầu tròn - N450
Bút dạ dầu (bút lông dầu)

Bút lông dầu nắp gài đầu tròn - N450

Bút viết bảng nắp gài, đầu tròn - MW45
Bút dạ dầu (bút lông dầu)

Bút viết bảng nắp gài, đầu tròn - MW45

Bút lông dầu 1 đầu N850
Bút dạ dầu (bút lông dầu)

Bút lông dầu 1 đầu N850

Bút kim S20P
Bút dạ dầu (bút lông dầu)

Bút kim S20P

Bút lông dầu đầu dẹp N860
Bút dạ dầu (bút lông dầu)

Bút lông dầu đầu dẹp N860

Bút lông dầu 2 đầu N75W
Bút dạ dầu (bút lông dầu)

Bút lông dầu 2 đầu N75W

Bút sơn (Paint Marker)- MMP10
Bút nhớ dòng (bút Highlighter)

Bút sơn (Paint Marker)- MMP10

Bút sơn (Paint Marker)- MFP10
Bút nhớ dòng (bút Highlighter)

Bút sơn (Paint Marker)- MFP10

Bút sơn (Paint Marker)- MSP10
Bút nhớ dòng (bút Highlighter)

Bút sơn (Paint Marker)- MSP10

Viết dạ quang 2 đầu Pastel- SLW11
Bút nhớ dòng (bút Highlighter)

Viết dạ quang 2 đầu Pastel- SLW11

Bút nhớ dòng SL60
Bút nhớ dòng (bút Highlighter)

Bút nhớ dòng SL60

Bút dạ quang 2 đầu SLW8
Bút nhớ dòng (bút Highlighter)

Bút dạ quang 2 đầu SLW8

Bút sơn nhiều mài MMP20
Bút nhớ dòng (bút Highlighter)

Bút sơn nhiều mài MMP20

Ruột bút chì bấm C273 - 0.3mm
Ruột bút chì bấm

Ruột bút chì bấm C273 - 0.3mm

Ruột bút chì bấm C275 - 0.5mm
Ruột bút chì bấm

Ruột bút chì bấm C275 - 0.5mm

Ruột bút chì bấm C277 - 0.7mm
Ruột bút chì bấm

Ruột bút chì bấm C277 - 0.7mm

Ruột bút chì bấm C235P- 0.5mm
Ruột bút chì bấm

Ruột bút chì bấm C235P- 0.5mm

Ruột bút chì bấm C279 - 0.9mm
Ruột bút chì bấm

Ruột bút chì bấm C279 - 0.9mm

Ruột bút chì bấm C275S
Ruột bút chì bấm

Ruột bút chì bấm C275S

Ruột bút chì bấm C277S
Ruột bút chì bấm

Ruột bút chì bấm C277S

Sản phẩm mới
Thiết bị để bàn
File - Bìa hồ sơ các loại
Học cụ - Balo - Túi xách - Bút văn phòng